V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 29/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 29-2021-QD-UBND.pdf