Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 09/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực 06/06/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 09-2021.pdf