Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 08/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 06/06/2021
Trích yếu nội dung Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 08-2021.pdf