Bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UBND ngày 17/5/2004; Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006; Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 và Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2021
Ngày hiệu lực 01/02/2021
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Quyết định số 55/2004/QĐ-UBND ngày 17/5/2004; Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 7/7/2006; Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 và Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đ.c Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 02-2021.pdf