Về việc thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 07/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 07-2020-QĐ.pdf