Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 05/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày hiệu lực 15/03/2020
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 05-2020-qdub.signed.pdf