Về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 17/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Trích yếu nội dung Về việc Quy định giá dịch vụ thoát nước và quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Cầm Ngọc Minh
Tài liệu đính kèm 17-2017.pdf