V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 09/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2019
Ngày hiệu lực 10/04/2019
Trích yếu nội dung V/v ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 09-2019.pdf