V/v ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La. (thay thế Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Sơn la)
Số ký hiệu văn bản 08/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2019
Ngày hiệu lực 10/04/2019
Trích yếu nội dung V/v ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La. (thay thế Quyết định 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Sơn la)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 08-2019.pdf