Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 82
  • Trong tuần: 9,722
  • Tất cả: 779,828

Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

  Sở Xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác, bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.

Với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng trong việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh môi trường an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sở Xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác, bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”.

Nội dung chi tiết nằm trong file PDF đi kèm./.