Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1182
  • Trong tuần: 10,605
  • Tất cả: 779,665

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ I NĂM 2022 Phần điều chỉnh Công bố số 602/CBGVLXD-SXD ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng về Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Quý I/2022

Ngày 13/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số  741/CBGVLXD-SXD ngày 13/4/2022 về việc điều chỉnh Công bố số 602/CBGVLXD-SXD ngày 29/3/2022 của Sở Xây dựng về Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Quý I/2022

Sau khi rà soát một số vật liệu đã công bố có danh mục chưa cụ thể về kích thước, chủng loại vật liệu, đơn giá có biến động so với thị trường tại thời điểm khảo sát. Để đảm bảo áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng đúng theo quy định, phù hợp với thị trường tại thời điểm. Sở Xây dựng Công bố điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh sơn La.

Nội dung chi tiết nằm trong file PDF đi kèm./.

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...