Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1251
  • Trong tuần: 10,674
  • Tất cả: 779,734

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Hạng mục: San nền; Đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải khu vực thi công số 2

Ngày 10/2021 Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình Khu đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Hạng mục: San nền; Đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải khu vực thi công số 2. 

Nội dung , phương pháp kiểm tra gồm:

1. Kiểm tra hiện trạng các hạng mục, bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra, đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế (tại hiện trường).

2. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình và danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập theo quy định.

3. Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật về xây dựng có liên quan