Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
57 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua NHÀ ỞCấp Tỉnh
Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh NHÀ ỞCấp Tỉnh
Thuê Nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh NHÀ ỞCấp Tỉnh
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNCấp Tỉnh
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; Do hết hạn (hoặc gần hết hạn). KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢNCấp Tỉnh
Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh HẠ TẦNG KỸ THUẬTCấp Tỉnh
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. QUY HOẠCH – KIẾN TRÚCCấp huyện
Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. QUY HOẠCH – KIẾN TRÚCCấp huyện
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng). QUY HOẠCHCấp Tỉnh
Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đối với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng). QUY HOẠCHCấp Tỉnh
1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
2. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
3. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
6. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
7. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài XÂY DỰNGCấp Tỉnh
8. Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
9. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
10. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
123