Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Đ.c Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 05-2021.pdf