CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG (KHU VỰC) TỈNH SƠN LA NĂM 2012 VÀ NĂM 2013
Số ký hiệu văn bản Quyết định 111/QĐ - SXD
Ngày ban hành 20/12/2013
Ngày hiệu lực 20/12/2013
Trích yếu nội dung CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG VÙNG (KHU VỰC) TỈNH SƠN LA NĂM 2012 VÀ NĂM 2013
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TAP_CHI_SO_GIA_SON_LA_2012-2013.doc