Về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 20/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2019
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Trích yếu nội dung Về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Đ.c Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 20-2019-QĐ-UBND.pdf