Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1200
  • Trong tuần: 10,623
  • Tất cả: 779,683

Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I và công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I và công tác thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022. 

Để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, ngay từ đầu năm. Sở Xây dựng đã tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, Sở đã ban hành Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện. 

Công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tuân thủ theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện; tham mưu cấp chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, kịp thời cụ thể hóa các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ngành.

Nội dung chi tiết nằm trong file PDf đi kèm./.