Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 9,687
  • Tất cả: 779,793
[Giới thiệu] Danh bạ Sở Xây dựng

Danh bạ cá nhân Sở Xây Dựng

Văn phòng Sở Xây dựng: 0212.3852.265 – Fax 022.751.980

 

TT

Họ Và Tên

Chức vụ

ĐT di động

Email

I

BAN GIÁM ĐỐC

1

Hà Ngọc Chung

Giám đốc

0212.3852.514

chunghn.sxd@sonla.gov.vn

2

Phan Minh Châu

PhóGiám đốc

0212.3789.012

chaupm.sxd@sonla.gov.vn

3

Trần Khắc Sơn

Phó Giám đốc

0212.3854.940

sontk.sxd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Đức Luyến

Phó Giám đốc

0212.3851.459

luyennd.sxd@sonla.gov.vn

II

VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Gia Nguyên

Chánh Văn phòng

0212.3852.265

nguyenng.sxd@sonla.gov.vn

2

Hà Mạnh Quyền

Phó Chánh Văn phòng

0212.3852.265

quyenhm.sxd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Diệp

Kế toán

0212.3852.265

diepnth.ccgd@sonla.gov.vn

4

Lò Thị Hồng

Chuyên viên

0212.3852.265

honglt.sxd@sonla.gov.vn

5

Đoàn Kiều Anh

Chuyên viên

0212.3852.265

anhđk.sxd@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Tú

Lái xe

0212.3852.265

tunn.sxd@sonla.gov.vn

7

Nguyễn Thế Lap

Lái xe

0212.3852.265

lapnt.sxd@sonla.gov.vn

8

Vũ Thị Huế

Nhân viên

0212.3852.265

huevt.sxd@sonla.gov.vn

9

Tòng Việt Linh

Nhân viên

0212.3852.265

linhtv.sxd@sonla.gov.vn

III

THANH TRA

1

Lê Văn Tú

Chánh Thanh tra

0212.3755.188

tulv.sxd@sonla.gov.vn

2

Hoàng Văn Khương

Phó Chánh Thanh tra

0212.3855.807

khuonghv.sxd@sonla.gov.vn

3

Mông Văn Chanh

Thanh tra viên

0212.3855.807

chanhmv.sxd@sonla.gov.vn

4

Lê Hồng Sơn

Thanh tra viên

0212.3855.807

sonlh.sxd@sonla.gov.vn

5

Trần Huy Hiệp

Thanh tra viên

0212.3855.807

hiepth.sxd@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Trung Thành

Chuyên viên

0212.3855.807

thanhnt.sxd@sonla.gov.vn

IV

PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

1

Nguyễn Văn Phúc

Trưởng phòng

0212.3852.814

phucnv.sxd@sonla.gov.vn

2

Đào Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

0212.3852.814

hieuđt.sxd@sonla.gov.vn

3

Quản Minh Tuấn

Chuyên viên

0212.3852.814

tuanqm.sxd@sonla.gov.vn

4

Tòng Văn Dân

Chuyên viên

0212.3852.814

dantv.sxd@sonla.gov.vn

5

Trần Thanh Tùng

Chuyên viên

0212.3852.814

tungtt.sxd@sonla.gov.vn

6

Đoàn Mạnh Cường

Chuyên viên

0212.3852.814

cuongdm.sxd@sonla.gov.vn

7

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên viên

0212.3852.814

haint.sxd@sonla.gov.vn

V

PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1

Hoàng Việt Hà

Trưởng phòng

0212.3852.264

hahv.sxd@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Liêm

Phó Trưởng phòng

0212.3852.264

liemnt.sxd@sonla.gov.vn

3

Phạm Trần Minh

Chuyên viên

0212.3852.264

minhpt.sxd@sonla.gov.vn

4

Lường Thu Thuỷ

Chuyên viên

0212.3852.264

thuylt.sxd@sonla.gov.vn

VI

PHÒNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

1

Phạm Tài Anh

Trưởng phòng

0212.3853.343

anhpt.sxd@sonla.gov.vn

2

Hồ Lý Đức

Phó Trưởng phòng

0212.3853.343

duchl.sxd@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Văn Giáp

Chuyên viên

0212.3853.343

giapnv.sxd@sonla.gov.vn

4

Vũ Thị Hải Hà

Chuyên viên

0212.3853.343

havth.sxd@sonla.gov.vn

5

Cầm Minh Thảo

Chuyên viên

0212.3853.343

Thaocm.sxd@sonla.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên viên

0212.3853.343

Hiepnv.sxd@sonla.gov.vn

VII

PHÒNG KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1

Nguyễn Công Hoan

Trưởng phòng

0212.3754.767

hoannc.sxd@sonla.gov.vn

2

Tống Đức Hạnh

Phó Trưởng phòng

0212.3754.767

hanhtd.sxd@sonla.gov.vn

3

Cẩm Thị Thuỷ

Chuyên viên

0212.3754.767

thuyct.sxd@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Trọng Học

Chuyên viên

0212.3754.767

hocnt.sxd@sonla.gov.vn

5

Lường Văn Đức

Chuyên viên

0212.3754.767

duclv.sxd@sonla.gov.vn