Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 9,697
  • Tất cả: 779,803
Chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng Sơn La

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của liên bộ Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng.

2. Cơ cấu tổ chức: 

2.1. Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

2.2. Cơ cấu tổ chức gồm: 

a)Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựn và Hạ tầng kỹ thuật;

- Phòng Quản lý xây dựng;

- Phòng Phát triển đô thị, Thị trường bất động sản

- Chi cục Giám định xây dựng;

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

-Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng