Thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Lĩnh vực

Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Xây dựng
2 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng
3 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân Lĩnh vực Xây dựng
4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân hoạt động xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
5 Thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức Lĩnh vực Xây dựng
6 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Lĩnh vực Xây dựng
7 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Lĩnh vực Xây dựng
8 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng
9 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
10 Thủ tục Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
11 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật/Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Lĩnh vực Xây dựng
12 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng