Thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Lĩnh vực

Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực nhà ở
2 Thủ tục Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực nhà ở
3 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực nhà ở
4 Thủ tục Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực nhà ở
5 Thủ tục Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Lĩnh vực nhà ở
6 Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực nhà ở
7 Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Xây dựng
8 Thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Lĩnh vực nhà ở
9 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị hủy hoại do thiên tại hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
10 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
11 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
12 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch