Thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Lĩnh vực

Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị hủy hoại do thiên tại hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
2 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
3 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
4 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch
5 Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch
6 Thủ tục Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Hạ tầng kỹ thuật
7 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Chất lượng công trình XD
8 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng
9 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân Lĩnh vực Xây dựng
10 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân hoạt động xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
11 Thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức Lĩnh vực Xây dựng
12 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Lĩnh vực Xây dựng