Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
17/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
07/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
06/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
05/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
04/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
1637/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng
554/CBGVLXD-SXD 06/04/2018 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2018
390/QĐ-SXD 27/12/2017 Công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017
40/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1707-CBGVLXD-SXD 30/10/2017 Công bô giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố (Phụ lục 01), giá tại nơi sản xuất, nơi cung ứng vật liệu (Phụ lục số 02).
21/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La