Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 74 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
1755/SXD-KTVLXD 10/10/2018 Ngày 10/10/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1755/SXD-KT&VLXD về việc đính chính một số giá vật liệu xây dựng tại công bố giá số 1530/SXD-KT&VLXD ngày 06/9/2018 của Sở Xây dựng
1530/CBGVLXD-SXD 06/09/2018 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1997/QĐ-UBND 16/08/2018 Ngày 16/8/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình – phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
80/2018/NQ-HĐND 26/07/2018 Bãi bỏ Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh
16/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
17/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La
07/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định ban hành Quy định Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
06/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
05/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
04/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
1637/QĐ-UBND 03/07/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng