Thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Lĩnh vực

Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số thứ tự Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
13 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch
14 Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch
15 Thủ tục Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Hạ tầng kỹ thuật
16 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Chất lượng công trình XD
17 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Lĩnh vực Xây dựng
18 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với cá nhân Lĩnh vực Xây dựng
19 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân hoạt động xây dựng Lĩnh vực Xây dựng
20 Thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức Lĩnh vực Xây dựng
21 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Lĩnh vực Xây dựng
22 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Lĩnh vực Xây dựng
23 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng
24 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng Lĩnh vực Xây dựng