Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 62 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
15/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
22/2016/TT-BXD 01/07/2016 Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
4a/2016/NĐ-CP 05/04/2016 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật liệu xây dựng.
1869/QĐ-UBND 03/08/2016 Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
33/CBGVLXD-SXD 11/01/2016 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I - 2016
736/CBGVLXD-SXD 12/07/2016 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La (Quý II)
79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
11/QĐ-SXD 15/01/2016 Công bố Chỉ số Giá Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2015
04/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng