Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
242/CBGVLXD-SXD 07/03/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 3/2017)
208a/QĐ-SXD 23/12/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
12/CBGVLXD-SXD 05/01/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
2811/QĐ-UBND 14/11/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
2413/QĐ-UBND 11/10/2016 Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (mk giải nén file: dutoaneta)
2413/QĐ-UBND 11/10/2016 Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.
08/QĐ-SXD 16/01/2015 Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014
112/QĐ-SXD 25/08/2016 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
19/2016/QĐ-UBND 04/08/2016 Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
1869/QĐ-UBND 03/08/2016 Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
15/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động