Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 62 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/QĐ-SXD 16/01/2015 Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014
112/QĐ-SXD 25/08/2016 V/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
19/2016/QĐ-UBND 04/08/2016 Về việc phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
1869/QĐ-UBND 03/08/2016 Về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La
15/TTLT-BTTTT-BXD 22/06/2016 Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
16/2016/TT-BXD 30/06/2016 THÔNG TƯ 16/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
13/2016/TT-BXD 29/06/2016 Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
11/TTLT-BXD-BNV 29/06/2016 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.
21/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
17/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
20/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.