Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2017/QĐ-UBND 12/07/2017 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên đại bàn tỉnh Sơn La
11/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
10/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoảng 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh
05/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; trưởng, phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La.
1319/CBGVLXD-SXD 30/08/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 8/2017)
1142/CBGVLXD-SXD 01/08/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 7/2017)
1349/QĐ-UBND 24/05/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng Sơn La.
866/CBGVLXD-SXD 13/06/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 6/2017)
26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
11/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
1024/QĐ-UBND 25/04/2017 Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng