Hệ thống văn bản

Trích yếu
Loại văn bản
Lĩnh vực

Tìm thấy 62 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn

Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
866/CBGVLXD-SXD 13/06/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 6/2017)
26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
11/2017/QĐ-UBND 05/04/2017 Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
1024/QĐ-UBND 25/04/2017 Quy định quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
242/CBGVLXD-SXD 07/03/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng (tháng 3/2017)
208a/QĐ-SXD 23/12/2016 Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
12/CBGVLXD-SXD 05/01/2017 Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
2811/QĐ-UBND 14/11/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
2413/QĐ-UBND 11/10/2016 Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La (mk giải nén file: dutoaneta)
2413/QĐ-UBND 11/10/2016 Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.