Xin ý kiến dự thảo văn bản

Công văn số 1903/SXD-VP ngày 01/11/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản

Công văn số 1903/SXD-VP ngày 01/11/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản

02/11/2018 V/v đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn 1507/SXD-QHKT về việc xin ý kiến vào nội dung Dự thảo

Công văn 1507/SXD-QHKT về việc xin ý kiến vào nội dung Dự thảo

04/09/2018 Ngày 04/9/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1507/SXD-QHKT về việc xin ý kiến vào nội dung Dự thảo báo cáo về việc xác định vị trí địa điểm, quy mô diện tích đất tái định cư Trung tâm dạy nghề thuộc Công ty cổ phần cơ khí Sơn La do thực hiện dự án Trung tâm hành chính – chính trị thành phố Sơn La.

Công văn số 1386/SXD-QHKT  về việc  xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát, giải quyết dứt điểm các đồ án quy hoạch xây dựng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 1386/SXD-QHKT về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát, giải quyết dứt điểm các đồ án quy hoạch xây dựng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/08/2018 Ngày 15/8/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1386/SXD-QHKT về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát, giải quyết dứt điểm các đồ án quy hoạch xây dựng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 1358/SXD-QLN&PTĐT về việc  xin ý kiến đối với dự thảo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phường Chiềng Lề và phường Chiềng An, thành phố Sơn La

Công văn số 1358/SXD-QLN&PTĐT về việc xin ý kiến đối với dự thảo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phường Chiềng Lề và phường Chiềng An, thành phố Sơn La

14/08/2018 Ngày 10/8/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1358/SXD-QLN&PTĐT về việc xin ý kiến đối với dự thảo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phường Chiềng Lề và phường Chiềng An, thành phố Sơn La.

Công văn số 1063/SXD-VP về việc  xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh.

Công văn số 1063/SXD-VP về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh.

25/06/2018 Ngày 25/6/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1063/SXD-VP về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh.

Công văn số 806/SXD-CCGĐ về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 806/SXD-CCGĐ về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La

28/05/2018 Ngày 22/5/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 806/SXD-CCGĐ về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 611/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 611/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La

18/04/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 611/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 524/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 524/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

03/04/2018 Ngày 03/4/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 524/SXD-HTKT về việc xin ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La.