Tin tức của Sở

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 66/KH-SXD về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 66/KH-SXD về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018

03/07/2017 Ngày 29/6/2017 Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 66/KH-SXD về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

[Chi cục Giám định] Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tuyển dụng

[Chi cục Giám định] Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tuyển dụng

13/03/2017 Thông báo số 20/TB-CCGĐXD ngày 09/3/2017 của Chi cục Giám định xây dựng về tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng năm 2017