Tin tức & Sự kiện

[THÔNG BÁO] Công bố công khai các đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn  đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

[THÔNG BÁO] Công bố công khai các đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

13/03/2018 Ngày 08/3/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 335/SXD-TB về việc công bố công khai các đồ án Quy hoạch cấp nước đô thị tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-SXD về việc công nhận Khu trung tâm hành chính, chính trị Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-SXD về việc công nhận Khu trung tâm hành chính, chính trị Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V

08/03/2018 Ngày 07/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 470/QĐ-SXD về việc công nhận Khu trung tâm hành chính, chính trị Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai là đô thị loại V

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

08/03/2018 Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La Quy định một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

08/03/2018 Ngày 07/3/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 681/UBND-KGVX ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh ề việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 681/UBND-KGVX ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh ề việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

07/03/2018 Ngày 05/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 681/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 1425/VPCP-KSTT ngày 08/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu như sau:

Công văn số 668/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Công văn số 668/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

03/03/2018 Ngày 02/3/2018 UBND tỉnh ban hành công văn số 668/UBND-TH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 9, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các nội dung sau đây:

Công văn số 667/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La

Công văn số 667/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La

03/03/2018 Ngày 02/3/2018 UBND tỉnh ban hành công văn số 667/UBND-TH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các nội dung sau đây:

Công văn số 666/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Công văn số 666/UBND-TH ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

03/03/2018 Ngày 02/3/2018 UBND ban hành công văn số 666/UBND-TH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và hạ tầng khu dân cư Tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các nội dung sau đây: