Tin tức & Sự kiện

Thông báo số 72/TB-HĐCCCHN về thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng

Thông báo số 72/TB-HĐCCCHN về thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng

18/09/2018 Ngày 17/9/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hành thông báo số 72/TB-HĐCCCHN về thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng.

Thông báo số 71/TB-HĐCCCHN về kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo số 71/TB-HĐCCCHN về kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

18/09/2018 Ngày 17/9/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hành thông báo số 71/TB-HĐCCCHN về kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Quyết định số 374/QĐ-SXD về việc Ban hành hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Sơn La

Quyết định số 374/QĐ-SXD về việc Ban hành hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Sơn La

17/09/2018 Ngày 23/8/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 374/QĐ-SXD về việc Ban hành hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Sơn La.

Sở Xây dựng ban hành công văn số 1530/CBGVLXD-SXD  về việc  công bố giá vật liệu xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành công văn số 1530/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng.

11/09/2018 Ngày 06/9/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1530/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng.

Quyết định số 392/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2018)

Quyết định số 392/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2018)

05/09/2018 Ngày 04/9/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 392/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Công văn số 1065/UBND-TNMT của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc đăng tải nội dung thông tin bán đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử

Công văn số 1065/UBND-TNMT của UBND huyện Quỳnh Nhai về việc đăng tải nội dung thông tin bán đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử

30/08/2018 Ngày 29/8/2018 UBND huyện Quỳnh Nhai ban hành công văn số 1065/UBND-TNMT về việc đăng tải nội dung thông tin bán đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử.

Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La

30/08/2018 Ngày 23/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La