Tin tức & Sự kiện

 thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

14/12/2017 Ngày 14/12/2017 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng ban hành thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

14/12/2017 Ngày 14/12/2017 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng ban hành thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La

05/12/2017 Ngày 25/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Xây dựng

Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Xây dựng

04/12/2017 Về việc tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 ngành Xây dựng

Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Trung học cơ sở

Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Trung học cơ sở

23/11/2017 Ngày 25/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Trung học cơ sở

Tham gia ý kiến về nhiệm vụ phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

Tham gia ý kiến về nhiệm vụ phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

17/11/2017 Ngày 15/11/2017 Sở Xây dựng ban hành công văn số 1836/SXD-QHKT về việc đề nghị tổng hợp, tham gia ý kiến về nhiệm vụ phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La.