Tin tức & Sự kiện

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2017)

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2017)

24/10/2017 Ngày 18/10/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 313/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo  lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

11/10/2017 Ngày 11/10/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng ban hành thông báo số 23/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

11/10/2017 Ngày 11/10/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng ban hành thông báo số 22/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Quyết định 287/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định 287/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

05/10/2017 Ngày 02/10/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 287/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Quyết định 269/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Quyết định 269/QĐ-SXD Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

04/10/2017 Ngày 21/9/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 269/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

29/09/2017 Ngày 28/9/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo số 19/TB-HĐCCCHN về việc hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

Công bố các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Công bố các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

27/09/2017 Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng ban hành công văn số 303/HĐXD-VP về việc phối hợp xuất bản cuốn “Danh bạ năng lực hoạt động ngành Xây dựng Việt Nam

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng ban hành công văn số 303/HĐXD-VP về việc phối hợp xuất bản cuốn “Danh bạ năng lực hoạt động ngành Xây dựng Việt Nam

25/09/2017 Ngày 23/5/2017 Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng ban hành công văn số 303/HĐXD-VP về việc phối hợp xuất bản cuốn “Danh bạ năng lực hoạt động ngành Xây dựng Việt Nam