Thông báo

Công văn số 554/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Công văn số 554/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

13/04/2018 Ngày 06/4/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 554/CBGVLXD-SXD về việc công bố giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thông báo số 473/TB-SXD  về việc Công bố công khai các đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thông báo số 473/TB-SXD về việc Công bố công khai các đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

28/03/2018 Ngày 26/3/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 473/TB-SXD về việc Công bố công khai các đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thông báo số 472/TB-SXD  về việc Công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thông báo số 472/TB-SXD về việc Công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

28/03/2018 Ngày 26/3/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 472/TB-SXD về việc Công khai Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

[THÔNG BÁO] Thành lập đường dây nóng tiếp nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng

[THÔNG BÁO] Thành lập đường dây nóng tiếp nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng

27/03/2018 Ngày 26/3/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 460/TB-SXD về việc thành lập đường dây nóng tiếp nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Xây dựng

 Sở Xây dựng ban hành công văn số 220/SXD-QLN về việc thống nhất mẫu rà soát hiện trạng nhà ở để xác định hình thức hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; mẫu cam kết thực hiện

Sở Xây dựng ban hành công văn số 220/SXD-QLN về việc thống nhất mẫu rà soát hiện trạng nhà ở để xác định hình thức hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; mẫu cam kết thực hiện

05/02/2018 Ngày 03/02/2018 Sở Xây dựng ban hành công văn số 220/SXD-QLN về việc thống nhất mẫu rà soát hiện trạng nhà ở để xác định hình thức hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng; mẫu cam kết thực hiện.

Quyết định số 12/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1 năm 2018)

Quyết định số 12/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 1 năm 2018)

30/01/2018 Ngày 22/01/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 12/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng