Thông báo

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2017)

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 5 năm 2017)

24/10/2017 Ngày 18/10/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 313/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo  lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

11/10/2017 Ngày 11/10/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng ban hành thông báo số 23/TB-HĐCCCHN về việc lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

11/10/2017 Ngày 11/10/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề Hoạt động Xây dựng ban hành thông báo số 22/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

29/09/2017 Ngày 28/9/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo số 19/TB-HĐCCCHN về việc hoàn trả phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD.

Công bố các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Công bố các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng

27/09/2017 Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016

Sở Xây dựng thông báo thay đổi hòm thư điện tử

Sở Xây dựng thông báo thay đổi hòm thư điện tử

18/09/2017 Ngày 15/9/2017 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1416/TB-SXD về việc thay đổi hòm thư điện tử của Sở

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

05/09/2017 Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ban hành mẫu kiến trúc Nhà lớp học Mầm non và Tiểu học

Ban hành mẫu kiến trúc Nhà lớp học Mầm non và Tiểu học

31/08/2017 Ngày 12.7.2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Tiểu học và Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc phê huyệt hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Mầm non.