Thông báo

Thông báo số 1149/TB-SXD về việc Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Thông báo số 1149/TB-SXD về việc Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

10/07/2018 Ngày 10/7/2018 Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1149/TB-SXD về việc Công bố, niêm yết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

Thông báo số 1111/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Sơn La.

Thông báo số 1111/TB-SXD về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Sơn La.

10/07/2018 Sở Xây dựng Sơn La xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01-2018/CBHQ-CPXD1 ngày 20/6/2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Sơn La.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 191/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 191/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018.

06/07/2018 Ngày 04/7/2018 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 191/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 180/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 180/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018

29/06/2018 Ngày 25/6/2018 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 180/QĐ-SXD về việc công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018.

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 178/QĐ-SXD về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 178/QĐ-SXD về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018

25/06/2018 Ngày 22/6/2017 Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 178/QĐ-SXD về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2018.

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới  năm 2018.

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

14/06/2018 Ngày 08/6/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Thông báo số 29/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo số 29/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

07/06/2018 Ngày 07/6/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 29/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

07/06/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 28/TB-HĐCCCHN về việc Thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.