Thông báo

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

22/01/2018 Ngày 19/01/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo số 05/TB-HĐCCCHN về việc thông báo kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

Thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

22/01/2018 Ngày 19/01/2018 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành thông báo số 04/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017

04/01/2018 Ngày 27 tháng 12 năm 2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 390/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017

Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Sơn La

Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 1 Sơn La

03/01/2018 Ngày 02/1/2018 Sở xây dựng Sơn La ban hành thông báo số 06/TB-SXD về việc đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Quyết định số 378/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 6 năm 2017)

Quyết định số 378/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 6 năm 2017)

03/01/2018 Ngày 20/12/2017 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 378/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng ban hành công văn số 2002/SXD-QHKT về việc công bố Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở Xây dựng ban hành công văn số 2002/SXD-QHKT về việc công bố Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/12/2017 Thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt thiết kế mẫu kiến trúc Nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ

14/12/2017 Ngày 14/12/2017 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng ban hành thông báo số 35/TB-HĐCCCHN về việc thông báo Kết quả đánh giá năng lực hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ.

Thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

14/12/2017 Ngày 14/12/2017 Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc Sở Xây dựng ban hành thông báo số 34/TB-HĐCCCHN về việc thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.