Giới thiệu

[Giới thiệu] Danh bạ Sở Xây dựng

[Giới thiệu] Danh bạ Sở Xây dựng

09/01/2018 Sở Xây dựng cung cấp danh sách số điện thoại các cán bộ và lãnh đạo Sở Xây dựng

[Giới thiệu chung] Lược sử hình thành và phát triển Sở Xây dựng

[Giới thiệu chung] Lược sử hình thành và phát triển Sở Xây dựng

14/04/2017 Ngày 29/4/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Kiến trúc, tiền thân của Bộ Xây dựng ngày nay. Kể từ đó, ngày 29/4 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của ngành Xây dựng Việt Nam