Về việc sửa đổi, bổ sung Khoảng 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh

Ngày 18 tháng 09 năm 2017
Số/Kí hiệu 10/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/04/2017
Ngày có hiệu lực 15/04/2017 Ngày hết hiệu lực N/A
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung Khoảng 1 Điều 17 Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh
Người ký Cầm Ngọc Minh
Loại văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành HĐND - UBND Tỉnh
Danh sách tệp đính kèm