Về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 18 tháng 09 năm 2017
Số/Kí hiệu 21/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày có hiệu lực 22/07/2017 Ngày hết hiệu lực N/A
Trích yếu Về việc phân cấp thẩm định dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Người ký
Loại văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh tế Xây dựng
Cơ quan ban hành HĐND - UBND Tỉnh
Danh sách tệp đính kèm

Tệp đính kèm