Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên đại bàn tỉnh Sơn La

Ngày 18 tháng 09 năm 2017
Số/Kí hiệu 20/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày có hiệu lực 22/07/2017 Ngày hết hiệu lực N/A
Trích yếu Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên đại bàn tỉnh Sơn La
Người ký Cầm Ngọc Minh
Loại văn bản Quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành HĐND - UBND Tỉnh
Danh sách tệp đính kèm

Tệp đính kèm