Thống kê truy cập
  • Đang online: 981
  • Hôm nay: 1802
  • Trong tuần: 5,828
  • Tất cả: 505,787

Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Ngày 15/7/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 425/KH-TTr về việc Tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Nội dung chi tiết nằm trong file PDF đi kèm./.


Tin khác
1 2 3 4 5  ...