Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 238
  • Trong tuần: 4,264
  • Tất cả: 504,223

Sở Xây dựng công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ (213/QĐ-SXD + 215/QĐ-SXD)

Ngày 18/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 213/QĐ-SXD và Quyết định số 215/QĐ-SXD về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 

1. Bổ nhiệm ông Tống Đức Hạnh, sinh ngày 20/3/1967 Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Nay giữ chức: Phó trưởng Phòng Kinh tế xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng. 

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 17/5/1987. Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng Phát triển đô thị và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng. Nay giữ chức: Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.

Quyết định số 213/QĐ-SXD