Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 271
  • Trong tuần: 4,297
  • Tất cả: 504,256

Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Kết quả như sau:

1. Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và ĐTXD Hàm Rồng - Địa chỉ: Số 170 Thanh Thái, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Giám sát lắp đặt công trình đường dây và trạm biến áp. Hạng 3: Theo quy định tại Khoản 1,2 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ không quy định chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực này;

- Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Thiết kế, Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Giao thông: Đường bộ, cầu hầm Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các bộ môn của thiết kế xây dựng chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận”. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

2. Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng Kinh Bắc - Địa chỉ: 140 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Tư vấn giám sát công tác XD công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có ngành nghề phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

3. Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư XD Anh Huy - Địa chỉ: Khu phố 12, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình: dân dụng, nhà công nghiệp, Giao thông: Đường bộ, cầu hầm, HTKT: Cấp nước, thoát nước, phục vụ NN&PTNT (thủy lợi, đê điều); Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình NN&PTNT; Khảo sát địa hình, địa chất công trình. Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có ngành nghề phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

4. Công ty cổ phần xây dựng và kỹ thuật Minh Hùng - Địa chỉ: Số 14, ngõ 40 đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công trình nhà công nghiệp; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp. Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có ngành nghề phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

5. Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 156 - Địa chỉ: Số 23, đường Hòa Bình, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; Khảo sát địa chất. Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có ngành nghề phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

6. Công ty TNHH tư vấn và xây dựng thương mại Thịnh Khang - Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Bảo Lạc, huyện bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước. Hạng 3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty chưa đạt yêu cầu về tiêu chí:Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có ngành nghề phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng”. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết nằm trong file PDF đi kèm./.