Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 4,349
  • Tất cả: 504,308

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 07 năm 2021)

Ngày 27/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 193/QĐ-SXD về việc Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Tờ trình số 35/TTr-HĐCCCNLngày 27/7/2021, Sở Xây dựng quyết định Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 07 năm 2021) cho 39 tổ chức.

Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có tên tại Điều 1 Quyết định này được hành nghề trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật và theo lĩnh vực, thời gian hiệu lực ghi trên chứng chỉ.

Chi cục Giám định xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ theo quy định.

Nội dung chi tiết nằm trong file PDF đi kèm./.