Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 4,340
  • Tất cả: 504,299

Ban Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với Chi đoàn thanh niên

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với Chi đoàn thanh niên.

1. Kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên

1.1. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi đoàn thanh niên triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Đoàn cấp trên phát động; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên được học tập, bồi dưỡng kiến thức (năm 2021, đã cử 01 đoàn viên tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng ngạch thanh tra viên; 02 đoàn viên tham gia lớp trung cấp lý luận hành chính).

2.2. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở đã xây dựng Kế hoạch phát triển đảng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn trong phát triển đảng viên (đề nghị chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí; đang thực hiện quy trình kết nạp đối với 04 đồng chí).

2.3. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi đoàn đã tổ chức quán triệt và tổ chức đăng ký rèn luyện, 100% các đoàn viên đã đăng ký rèn luyện (34/34).

2. Các kiến nghị của đoàn viên với cấp trên:

2.1. Đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.2. Đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tiếp tục quan tâm phát triển đảng đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong đơn vị sự nghiệp.

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...