Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 910
  • Hôm nay: 1804
  • Trong tuần: 5,830
  • Tất cả: 505,789
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Xin ý kiến dự thảo điều chỉnh quy hoạch phân khu
Ngày bắt đầu: 10/11/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:0
21957/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 06/10/2020
Ngày kết thúc: 09/10/2020
Lượt xem:0
31955/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 05/10/2020
Ngày kết thúc: 08/10/2020
Lượt xem:0
41935/SXD-KT,HT
Ngày bắt đầu: 01/10/2020
Ngày kết thúc: 06/10/2020
Lượt xem:0
51922/SXD-PTĐT
Ngày bắt đầu: 30/09/2020
Ngày kết thúc: 06/10/2020
Lượt xem:0
61860/SXD-KT,HT
Ngày bắt đầu: 21/09/2020
Ngày kết thúc: 25/09/2020
Lượt xem:0
71841/SXD-KT,XD
Ngày bắt đầu: 17/09/2020
Ngày kết thúc: 23/09/2020
Lượt xem:0
81342/SXD-PTĐT
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 14/07/2020
Lượt xem:0
91333/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 20/07/2020
Lượt xem:0
101323/SXD-KT,HT
Ngày bắt đầu: 06/07/2020
Ngày kết thúc: 13/07/2020
Lượt xem:0
111264/SXD-PTĐT
Ngày bắt đầu: 26/06/2020
Ngày kết thúc: 07/07/2020
Lượt xem:0
12498/SXD-KTXD,HTKT
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Ngày kết thúc: 23/03/2020
Lượt xem:0
13132/SXD-PTĐT,TTBĐS
Ngày bắt đầu: 21/01/2020
Ngày kết thúc: 06/02/2020
Lượt xem:0
14125/SXD-PTĐT,TTBĐS
Ngày bắt đầu: 21/01/2020
Ngày kết thúc: 05/02/2020
Lượt xem:0
1523/SXD-PTĐT,TTBĐS
Ngày bắt đầu: 06/01/2020
Ngày kết thúc: 13/01/2020
Lượt xem:0
16877/SXD-PTĐT,TTBĐS
Ngày bắt đầu: 24/05/2019
Ngày kết thúc: 04/06/2019
Lượt xem:0
17676/SXD-QLXD
Ngày bắt đầu: 23/04/2019
Ngày kết thúc: 05/07/2019
Lượt xem:0
18247/SXD-PTĐT,TTBĐS
Ngày bắt đầu: 19/02/2019
Ngày kết thúc: 25/02/2019
Lượt xem:0
19216/SXD-KTXD,HTKT
Ngày bắt đầu: 14/02/2019
Ngày kết thúc: 28/02/2019
Lượt xem:0
20742/SXD-QLXD
Ngày bắt đầu: 04/05/2019
Ngày kết thúc: 04/06/2019
Lượt xem:0
2111/SXD-KT&VLXD
Ngày bắt đầu: 01/04/2018
Ngày kết thúc: 02/04/2018
Lượt xem:0
2247/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 01/10/2018
Ngày kết thúc: 02/10/2018
Lượt xem:0
2383/SXD-KT&VLXD
Ngày bắt đầu: 15/01/2018
Ngày kết thúc: 15/02/2018
Lượt xem:0
24175/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 30/01/2018
Ngày kết thúc: 28/02/2018
Lượt xem:0
25198/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 30/01/2018
Ngày kết thúc: 28/02/2018
Lượt xem:0
26205/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/01/2018
Ngày kết thúc: 03/01/2018
Lượt xem:0
27254/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/09/2018
Ngày kết thúc: 03/09/2018
Lượt xem:0
28239/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 02/09/2018
Ngày kết thúc: 03/09/2018
Lượt xem:0
29524/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 04/03/2018
Ngày kết thúc: 05/03/2018
Lượt xem:0
30611/SXD-HTKT
Ngày bắt đầu: 18/04/2018
Ngày kết thúc: 18/05/2018
Lượt xem:0
31806/SXD-CCGĐ
Ngày bắt đầu: 28/05/2018
Ngày kết thúc: 28/06/2018
Lượt xem:0
321063/SXD-VP
Ngày bắt đầu: 25/06/2018
Ngày kết thúc: 25/07/2018
Lượt xem:0
331358/SXD-QLN&PTĐT
Ngày bắt đầu: 14/08/2018
Ngày kết thúc: 14/09/2018
Lượt xem:0
341386/SXD-QHKT
Ngày bắt đầu: 15/08/2018
Ngày kết thúc: 15/09/2018
Lượt xem:0
35Công văn 1507/SXD-QHKT về việc xin ý kiến vào nội dung Dự thảo
Ngày bắt đầu: 09/04/2018
Ngày kết thúc: 10/04/2018
Lượt xem:0
36Công văn số 1903/SXD-VP ngày 01/11/2018 về việc xin ý kiến vào dự thảo văn bản
Ngày bắt đầu: 01/02/2018
Ngày kết thúc: 02/02/2018
Lượt xem:0