Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
40 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hơp thiết kế 1 bước) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng (Trường hợp hết hạn được thực hiện theo Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III do lỗi của cơ quan cấp XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B,C XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C XÂY DỰNGCấp Tỉnh
Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài NHÀ ỞCấp Tỉnh
Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua NHÀ ỞCấp Tỉnh
12